Zeleno

Odgovorno ravnanje do našega planeta

TRAJNOST

Na področju varovanja okolja in ravnanja z odpadki delujemo skrbno in z odgovornostjo do prihodnosti.

V podjetju skrbimo za zmanjševanje vplivov naših poslovnih procesov na okolje ter za varnost in zdravje naših zaposlenih. V skladu z zavezanostjo vodstva in zaposlenih izvajamo naslednje aktivnosti, ki kažejo naše odgovorno ravnanje do okolja- proizvodnja trajnostnih izdelkov iz recikliranih materialov. Prav tako izpolnjujemo načela okoljske politike. Nenehno izboljševanje energetske porabe in energetske učinkovitosti. Vedno smo v sodelovanju z okoljem in družbo z namenom usmeritve gospodarstva k trajnosti.

Do okolja in soljudi čutimo odgovornost, da svoje delovanje usmerimo v trajnostni razvoj, kar nam bo omogočila racionalna raba energije, investiranje v obnovljive vire, vlaganje v izobraževanje zaposlenih in stremenje k zniževanju odpadkov.

Naši cilji so racionalna uporaba energije, investicija v obnovljive vire, izobraževanje zaposlenih in zmanjšanje industrijskih odpadkov. Vzporedno pa izvajamo številna testiranja iz recikliranih materialov ter okolju prijaznih materialov z dodatki bambusovih oziroma riževih vlaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse to so razlogi za naše sodelovanje v projektu Evropske unije- De-and Remanufactoring for Circular Economy Investments in the Composite Industry ali krajše DeremCo.

 

 

NAŠA VLOGA V PROJEKTU DEREMCO                       

                                      

Naša vloga v tem projektu je razvoj trajnostne verzije vodila za smučarske vezi za našega kupca. Namesto uporabe termoplastičnih kompozitov iz steklenih vlaken želimo uporabiti odpadni material steklenih vlaken skupaj z dodatki za termoplastični kompozit. Odpadni material steklenih vlaken se bo uporabil z namenom krepitve in nukleacijski agent skupaj s potrebnimi dodatki za termoplastični kompozit.  

Prototipi se bodo izdelali skupaj v sodelovanju z našimi projektnimi partnerji- mletje kompozitnih delov (Technol in ostali), mešanje primarne in reciklirane termoplastične matrice-  uporabljeno iz naših industrijskih odpadkov, testiranje se bo izvajalo na Fakulteti za tehnologijo polimerov v sodelovanju Politehnično fakulteto v Milanu in  Tampereen Korkeakoulusaatio and Fundacion tecnalia research & innovation.

POVEZAVA DO URADNE SPLETNE STRANI PROJEKTA:        

   Home - Deremco (afil.it)

 

   vodila za smučarske vezi

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.