Kakovost

Živimo kakovost - je naš način razmišljanja, dela in bivanja.

Zagotavljanje kakovosti

Vsi procesi v podjetju so vodeni in obvladovani skladno s standardom ISO 9001:2015.

Redna preverjanja z notranjimi in zunanjimi presojami služijo dokazovanju delovanja sistema, kot tudi nenehnemu izboljševanju obvladovanja poslovnih in proizvodnih procesov ter proizvodov. 

Pomembnejše izvedbene aktivnosti za izpolnitev naročnikovih zahtev in pričakovanj:

  • Posebne zahteve kupcev zagotavljamo in izpolnjujemo z upoštevanjem njihovih internih standardov kakovosti s ciljem njihovega popolnega zadovoljstva.
  • Izvajamo testiranje oprijema in obstojnosti barve lakiranja in tiska v skladu z različnimi standardi (SIST EN ISO 2409, DIN 50017, DIN EN 1272, TL226,...), kar nam omogoča obvladovanje kakovosti proizvodov in zagotovljanje dolgoročne uporabnosti in zadovoljstva končnega uporabnika.
  • Vzorčenja novih izdelkov izvajamo na osnovi zahtev avtomobilske industrije (z EMPB, PSW, PPAP dokumentacijo). 
  • Razvojne projekte izvajamo v skladu s postopki APQP – napredno načrtovanje kakovosti izdelkov.
  • Za reševanje neskladnosti in izvajanje korektivnih ukrepov uporabljamo 8D – metodo.
  • V procesih uporabljamo razna statistična orodja: proizvodne procese spremljamo s statističnim nadzorom (SPC), ugotavljamo sposobnosti procesov (cp-cpk), analiziramo napake s pareto metodo.
  • Zahtevnejše meritve orodij, njihovih sestavnih delov in proizvodov izvajamo v lastni merilnici s 3D merilno napravo in z zato usposobljenim kadrom ter tako poskrbimo za celovito oskrbo naročnika.

 

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.