Pravila in pogoji uporabe

Spletno mesto

Izključni lastnik in upravljalec spletnega mesta https://www.turnaplast.si in vseh povezanih spletnih mest je:

Turnaplast proizvodnja in trgovina d.o.o
Podšimel 1, 3270 Laško, Slovenija
Matična številka: 6951660000
T: +386 3 733 84 50
E: info@turnaplast.si
(v nadaljevanju: Turnaplast).

Dostop in uporaba spletnega mesta sta dopusta pod pogoji, ki jih določa to Pravno obvestilo, veljavna zakonodaja Republike Slovenije in drugi predpisi, na katere se Pravno obvestilo sklicuje.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta Turnaplast. Uporaba spletnega mesta pomeni, da se uporabnik strinja s Pravnim obvestilom in je kot uporabnik spletnega mesta predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe.

Namen spletnega mesta

Spletno mesto, vključno z vsemi vsebinami in objavami, je izključno splošne informativne narave in ne predstavlja pravnega nasveta ali druge pravne pomoči, na katero se uporabniki lahko zanesejo. Turnaplast ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali uporabe vsebin na njem. Turnaplast  si skrbno in vestno prizadeva, da objavljene vsebine na spletnem mestu prikazujejo aktualno in resnično stanje, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake, občasno nedelovanje spletnega mesta ali za pomanjkljivo ažurirane vsebine na spletnem mestu. Ker obstajajo na spletnem mestu določene povezave do drugih, zunanjih spletnih strani, ki niso neposredno vezane na Turnaplast, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, pridobljeno prek zunanjih spletnih strani, kakor tudi ne za varstvo osebnih podatkov in spoštovanje zasebnosti na teh spletnih straneh.

Avtorske pravice

Turnaplast je imetnica vseh avtorskih pravic v najširšem pomenu nad avtorskimi vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu. Prepovedano je vsakršno nadaljnje razmnoževanje, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, avtorskih vsebin in logotipa brez predhodne vednosti ali dovoljenja Turnaplast. Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu zgolj za svojo zasebno rabo, pri čemer se lahko vsebine uporabljajo na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. Turnaplast in avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice nadaljnje zasebne rabe.

Varstvo osebnih podatkov

V Turnaplast si ves čas prizadevamo za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti je na voljo na strani »Piškotki«.

Spremembe Splošnih pogojev

Turnaplast si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez kakršnih koli dodatnih obveznosti. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z njihovo objavo.

Pristojnost in pravo

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz uporabe tega spletnega mesta ali v povezavi z njo, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

Soglasje

Z uporabo in dostopom do spletnega mesta potrjujete, da ste s temi pogoji seznanjeni in se z njimi strinjate.

Kontakt

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe v povezavi s tem Pravnim obvestilom in spletnim mestom se lahko na nas obrnete prek e-naslova info@turnaplast.si ali na naslovu Turnaplast proizvodnja in trgovina d.o.o, Podšimel 1, 3270 Laško, Slovenija.

 

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.