Zaposlitev

Vodja kakovosti

VSEBINA DELA:

 • strateško načrtuje , vodi, planira in organizira delo ter koordinira in strokovno nadzira sistem vodenja kakovosti in kontrolo kakovosti

 • razvoj sistema zagotavljanja kakovosti in njegovih sprememb, uvajanje v podjetje, spremljanje delovanja in ukrepanje, poročanje vodstvu

 • sodelovanje pri uvajanju novih izdelkov / sprememb z vidika zagotavljanja kakovostii

 • izdelava tehnične dokumentacije kakovosti (kontrolni plani, standardi, predpisi kakovosti, navodila, flow charti...)

 • izdelava poročil / kazalnikov  kakovosti in stroškov za posamezna časovna obdobja in različne namene

 • izdeluje in ažurira kontrolne plane

 • spremljanje kakovosti, planiranje in izvajanje presoj (internih in pri dobaviteljih)

 • sodelovanje pri postopkih vzorčenj  novih proizvodov po posebnih zahtevah kupcev

 • sodeluje pri reševanju reklamacij z dobavitelji

 • izvajanje posebnih testiranj na izdelkih (barve, tisk) ter izdelava poročil

 • nudi pomoč sodelavcem

 • pripravi poročila o delu, evidence, zapiske in ostalo potrebno dokumentacijo

 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja

Zahtevana izobrazba: končani višješolski programi ali višješolski strokovni programi, visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja), univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) tehnične smeri

Delovne izkušnje: 5 let

Potrebna funkcionalna znanja: izpit B kategorije, znanje vsaj enega tujega jezika na stopnji B2, napredno poznavanje in uporaba računalniških orodij (Windows, Office, elektronska pošta, internet)

 

Kontrolor

VSEBINA DELA:


 • izvajanje statistične kontrole polizdelkov, izdelkov in materialov

 • izvajanje meritev izdelkov in polizdelkov

 • potrjevanje 1. kosov pri zagonih

 • izvajanje meritev na vzorcih v fazi priprave na potrjevanje pri kupcih ali v procesu

 • priprava vzorcev za potrjevanje ter izdelava potrditvene dokumentacije

 • ukrepanje ob ugotovitvi neskladnosti v procesu , končnih proizvodih in vhodnih materialih

 • izvedba reklamacijskih in zavrnitvenih postopkov

 • vodenje evidenc pregledov vzorcev

 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja

Zahtevana izobrazba: Najmanj štiri-letno javno priznano srednje tehniško ali srednje strokovno ali srednje splošno izobraževanje tehnične smeri

Delovne izkušnje: 1 leto

Potrebna funkcionalna znanja: izpit B kategorije, osnovno poznavanje in uporaba računalniških orodij, osnovno poznavanje tehnične dokumentacije (načrti, materiali, diagrami procesa, ipd.)

 

Orodjar

VSEBINA DELA:

 • izdelava orodij po načrtih

 • struženje, rezkanje, žično erodiranje, brušenje

 • kontrola strojev, orodij, izdelkov

 • vzdrževanje in popravila orodij po načrtih

 • obvladovanje poslovnega sistema v  okviru svojih del in pooblastil

 • nudi pomoč sodelavcem

 • pripravi in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela

 • se usposablja/izobražuje na svojem področju dela

 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja

 • delo izvaja v skladu z delovnimi nalogami po navodilih nadrejenega ter navodili o varnosti in zdravju pri delu ter požarnim redom

 • vsa ostala dela, ki jih lahko opravlja delavec v skladu s svojo strokovno izobrazbo, usposobljenostjo in preostalo delovno zmožnostjo po nalogu in navodilih nadrejenega delavca

Zahtevana izobrazba: končano 3-letno priznano srednje poklicno izobraževanje strojno kovinarske smeri

Delovne izkušnje: 1 leto

Potrebna funkcionalna znanja: izpit B kategorije, napredno poznavanje in uporaba računalniških orodij (Windows, Office, elektronska pošta, internet, programiranje na strojih) usposobljenost za delo na orodjarskih strojih (rezkalni stroji, stružnice, CNC stroji)

 

Lakirec

VSEBINA DELA:

 • prevzem delovnih nalogov in materiala za delo

 • priprava predmetov dela (material, orodje, stroje, priprave) za delo

 • izvajanje različnih pripravljalnih del v skladu z delovnim nalogom in navodili nadrejenega

 • priprava tehnološko predpisanega razmerja surovin (barv, lakov, redčila,...)

 • lakiranje enostavnejših izdelkov

 • uporaba ročnih transportnih sredstev

 • embaliranje

 • evidentiranje količine izdelane proizvodnje

 • nudi pomoč sodelavcem

 • pripravi in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela ter predlaga ukrepe za reševanje problemov

 • pripravi poročila o delu, evidence, zapiske in ostalo potrebno dokumentacijo, zagotovi izdelavo in pravilnost le-teh ter jo pravočasno posreduje nadrejenemu

 • delo izvaja v skladu z delovnim nalogom, navodili nadrejenega, Poslovnikom kakovosti ter navodili o varnosti in zdravju pri delu ter požarnim redom

 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja

Potrebna funkcionalna znanja: izpit B kategorije, osnovno poznavanje in uporaba računalniških orodij

 

Delavec v proizvodnji

VSEBINA DELA:

 • prevzem delovnih nalogov in materiala za delo

 • priprava predmetov dela (material, orodje, stroje, priprave) za delo

 • izvajanje različnih pripravljalnih del v skladu z delovnim nalogom in navodili nadrejenega (preverjanje in prilagajanje izmer dejanskega stanja s priloženim delovnim načrtom…)

 • posluževanje strojev in naprav

 • izdelava vzorcev

 • embaliranje  

 • evidentiranje količine izdelane proizvodnje

 • manipulira z materiali in izdelki, občasno uporablja ročno transportno sredstvo

 • nudi pomoč sodelavcem

 • pripravi poročila o delu, evidence, zapiske in ostalo potrebno dokumentacijo, zagotovi izdelavo in pravilnost le-teh ter jo pravočasno posreduje nadrejenemu

 • delo izvaja v skladu z delovnim nalogom, navodili nadrejenega, Poslovnikom kakovosti ter navodili o varnosti in zdravju pri delu ter požarnim redom

 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja

 

Vloge za prosta delovna mesta sprejemamo po pošti (Turnaplast, d.o.o., Podšmihel 1, 3270 Laško), po e-pošti (info@turnaplast.si), po telefonu (03/733-84-50) ali se osebno oglasite pri nas.
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.